Tips voor een succesvolle verhuizing

Net als dat consumenten soms verhuizen, kan dit ook het geval zijn voor bedrijven. Misschien is het bedrijf te groot geworden en moest er een grotere ruimte komen. Of misschien is het huidige pand te duur en wordt en om kosten te besparen naar een ander pand verhuisd. Of misschien is er een locatie gevonden die beter aansluit bij het bedrijfsplan. Wat de reden ook kan zijn, een verhuizing moet, zeker voor een bedrijf, niet teveel vertraging oplopen. Vertraging zorgt ervoor dat het bedrijf misschien wel zijn werk tijdelijk moet neerleggen en dit is niet goed voor een bedrijf. Zodoende geef ik in deze blog een aantal tips voor een succesvolle verhuizing als bedrijf.

Een duidelijk budget

Voor een bedrijf is het natuurlijk belangrijk dat toekomstige kosten enigszins overzien kunnen worden. Helaas kan niemand in een glazen bol kijken, dus moeten er realiseerbare schattingen gemaakt worden bij het maken van een budget. Als je externe partijen gaat gebruiken voor een verhuizing, is het verstandig om bij meerdere partijen prijs opvragen te doen zodat je een betrouwbaar beeld hebt van de te verwachten kosten. Als het nieuwe pand bijvoorbeeld gerenoveerd moet worden, kunnen de kosten vrij hoof oplopen. Zodoende moet je voor elke afzonderlijke taak een goede schatting hebben van de kosten. Als je de verhuizing zelf wilt gaan faciliteren moet je er rekening houden dat dit je vele tijd gaat kosten. Je moet dus een goede afweging maken of jouw tijd minder ‘kost’ dan het zou kosten om het door een externe partij te laten doen. Laat in een budget altijd een extra gedeelte opnemen. Zo ben je voorbereid als er onverwacht extra kosten optreden.

Een duidelijk schema

Om een verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen is het ook belangrijk dat er een goed schema gemaakt wordt. Terwijl het nieuwe pand klaar wordt gemaakt, kunnen de werkzaamheden in het oude pand natuurlijk vervolgd worden. In de periode dat de spullen echter in het oude pand worden ingepakt, worden vervoerd naar de nieuwe locatie en daar worden neergezet, kunnen er weinig tot geen werkzaamheden plaatsvinden. Zodoende moet je dit proces zo optimaal mogelijk laten verlopen. Ook in het schema moet je extra ruimte inplannen zodat je bij een onverwachte vertraging geen problemen hebt.

Er zijn ook een aantal kleine dingen waar een bedrijf minder snel aan denkt voor en tijdens een verhuizing. Een van die zaken is het afval. Op de oude locatie was dit geregeld, maar het kan voorkomen dat op de nieuwe locatie, bijvoorbeeld, geen papiercontainer aanwezig is. Regel dus dat het afval weggegooid kan worden en opgehaald wordt.

Geef een reactie